معنی نام کشورهای جهان چیست ؟

معنی نام کشور هـای جهان چیست؟ در اینبخش با 20 تا از عجیب ترین نام کشور هـای جهان آشنا خواهیم شد. 205 کشور در جهان حال حاضر وجوددارد، مـا کشورها رابا نام خاص شان می شناسیم اما هیچ گاه بـه معنای این نام ها توجه نمیکنیم. دانستن معنای نام کشور هـای جهان واقعا موضوع جالب و قابل توجهی اسـت.


جزیره مس: قبرس

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

می‌گویند جزیره قبرس بدلیل وجود مقادیر فراوان از فلز مس، الهام بخش یونانیان شد تا نام این جزیره را قبرس بگذارند. قبرس از ریشه «کیبروس» بـه معنی مس گرفته شده اسـت.

yektanet-logo-sign
تبلیغ
فروش فوق العاده کتونی | لوزی

فروش فوق العاده کتونی | لوزی
مشاهده
طلوع خورشید: ژاپن

نام ژاپن بـه معنی «طلوع خورشید» و یا «خورشید طلوع کننده» می‌باشد. میگویند این اسم را چینی ها روی ژاپن گذاشتند و میخواستند آن گونه بـه موقعیت این کشور در شرق چین و جاییکه خورشید ازآن طلوع میکرد اشاره کنند.

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

ژاپنی ها اسم کشورشان را در حالت رسمی «نیپون» ودر شرایط عیر رسمی« نیهون» تلفظ می‌کنند. چینی ها بـه ژاپن، «جی پن» میگویند و تعداد زیادی از متون خارجی براساس این تلفظ نوشته می‌شود.

سرزمین خرگوش ها: اسپانیا

اسپانیا سرزمین خرگوش هاست، اسم آن از دو کلمه «سپان» یا «تسیپان» می‌آید کـه در زبان کارتاژی بـه معنی خرگوش اسـت. بنا بـه گزارش سایت دایره المعارف آکسفورد انگلستان، از آنجا کـه خرگوش ها بـه تعداد زیادی در اسپانیا و شبه جزیره ایبری پراکنده شده بودند، این نام روی آن گذاشته شده اسـت.

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

اما در نظریه محتمل دیگر، برخی بر این باورند کـه اسم این کشور از واژه کارتاژی «سفان» می‌آید کـه بـه معنی شمال اسـت، زیرا اسپانیا در شمال منطقه کارتاژ «در تونس» قرار گرفته بود.

سرزمین مردم بلند قد: مقدونیه

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

اسم کنونی دولت مقدونیه ریشه اي از یونان باستان بـه معنی ماک دارد و بـه معنی بلند و طویل اسـت و بر این باورند کـه اقوامی بلند قامت دراین تکه از زمین زندگی میکردند.

جایی که خشکی تمام می شود: شیلی

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

شیلی کشوری کـه در ساحل غربی آمریکای جنوبی قرار گرفته و اسم آن از عبارتی محلی بـه معنی جاییکه خشکی تمام می‌شود گرفته شده اسـت، زیرا شیلی در نقشه ي آمریکای جنوبی بـه مانند یک نوار بلند و باریک میان کوه‌هاي رشته کوه آند در شرق و اقیانوس آرام در غرب کشیده شده ‌اسـت؛ اما برخی دیگر نیز می‌گویند شیلی اسم یک نوع پرنده اسـت.

ونیز کوچک: ونزوئلا

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

ونزوئلا کشوری واقع در آمریکای جنوبی، بـه معنی ونیز کوچک اسـت، چون دو فرمانده اسپانیایی، «الونسو دی اوخیدا» و «امیریگو وسپوچی» با دیدن آن ونیز ایتالیا رابه یاد آورده و این نام را روی آن گذاشتند. یابندگان این سرزمین دیدند کـه بومیان این منطقه نیز هم چون مردم ونیز خانه‌هاي خودرا بر روی آب ساخته‌اند.

اسب آبی: مالی

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

گفته می‌شود، دولت مالی نام خودرا از کلمه اي از زبانهای ماندی آفریقایی گرفته کـه بـه معنی اسب آبی اسـت، در عین حال برخی دیگر بر این باورند کـه نام مالی مشتق از نام مردم مالینک یا ماندینکاست؛ آنها اقوامی بودند کـه از دیرباز در مناطق نزدیک بـه مالی کنونی زندگی میکردند.

رود میگوها: کامرون

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

نام کشور کامرون، انگلیسی شده ي واژه ي «کاماروس» پرتغالی اسـت، مستکشفان پرتغالی اسم «ریو دوس کاماروس» را بر این سرزمین گذاشتند کـه بـه معنی رود میگوست.

سرزمین سفید: لبنان

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

نام لبنان از کلمه اسپانیایی «لاوان» بـه معنی سفید یا سفید شده بازمی گردد کـه اشاره اي بـه کوه هاي پوشیده از برف لبنان دارد.

در لبه: اوکراین

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

نام اوکراین از کلمه روسی «اوکرینا» گرفته شده بـه معنی در لبه می‌باشد. این واژه اشاره بـه موقعیت این سرزمین دارد کـه در مرز بین زمین هاي روسیه در شرق و زمین هاي لهستان و لیتوانی در غرب قرار گرفته اسـت.

 

و اما کشورهایی که نام خود را تغییر داده اند

برخی کشورها درسال هاي اخیر نام خودرا تغییر داده اند و بهمین خاطر هنوز برای مردم دنیا سخت اسـت کـه این کشورها رابا نام جدیدشان خطاب کنند. تغییر نام کشورها حتی فرآیند ساده اي نیست، چـه برسد بـه آنکه از لحاظ اقتصادی کم هزینه باشد. باوجود همه ی ي اینها، برخی کشورها جرأت انجام اینکار را داشته اند.

«هلند» به «ندرلند» تغییر یافت

اگرچه در زبان پارسی هنوز از این کشور با نام هلند «Holland» یاد میشود اما نام آن در واقع بـه ندرلند «Netherlands» تغییر یافته. دو استان هلند شمالی و جنوبی در ندرلند کـه کماکان نام «هلند» را داشتند، با هدف یکپارچه کردن همه ی ي استان هایي کـه جزء ندرلند هستند و هم چنین در اقدامی بازاریابانه، دیگر با عناوین هلند شمالی و جنوبی خطاب نمی‌شوند.

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

از ژانویه ي ۲۰۲۰ انها هم مانند باقی استان هاي این کشور، ندرلند هستند. این تغییر در بسیاری بخش هاي دیگر، مثلا در نام تیم فوتبال آنها هم صورت گرفته.

«سیلان» به «سریلانکا» تغییر یافت

سیلان قدیم «Ceylon» یعنی سریلانکای امروزی «Sri Lanka»، نامی کـه پرتغالی ها در زمان کشف این سرزمین درسال ۱۵۰۵ میلادی بر روی آن گذاشته بودند را تغییر داد.

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

این کشور بعد ها بـه جزئی از امپراتوری بریتانیا تبدیل شد ودر سال ۱۹۴۸ استقلال خود رابه دست آورد. با این حال، سال‌ها بعد بود کـه دولت این کشور جزیره اي تصمیم بـه تغییر نام آن گرفت. درسال ۲۰۱۱، نام سیلان دراین کشور از همه ی ي چیزهایی کـه هنوز نام قدیمی را داشتند، از زیرمجموعه هاي دولت گرفته تا شرکت ها، حذف شد.

«جمهوری چک» به «چک» تغییر یافت

بـه منظور ساده تر شدن تلفظ نام این کشور در وقایع ورزشی – در اقدامی بازاریابانه از سوی شرکت ها – و همین طور باقی دنیا، جمهوری چک «Czech Republic» در آوریل ۲۰۱۶ نام خودرا کوتاه کرد و بـه «چک» «Czechia» تغییر داد.

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

این اقدام ۲۰ سال مورد بحث بود تا آنکه بالاخره تصمیم بر آن شد کـه نام این کشور کوتاه تر شود تا تلفظ آن در هر ۶ زبان رسمی آن یعنی انگلیسی، فرانسوی، روسی، چینی، اسپانیایی و عربی ساده تر شود. اگرچه نام رسمی این کشور کماکان جمهوری چک اسـت اما چک بنام رسمی کوتاه شده ي آن تبدیل شده.

«سوازیلند» به «اسواتینی» تغییر یافت

در آوریل سال ۲۰۱۸، سلطان کشور آفریقایی سوازیلند «Swaziland» در بیانیه اي اعلام کرد نام این کشور بـه اسواتینی «Eswatini» تغییر مییابد.

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

این تغییر برای مردم این کشور غافلگیرکننده نبود چون این همان نامی بود کـه آنها تا آن زمان هم ازآن استفاده می‌کردند. اسواتینی در واقع ترجمه ي سوازیلند بـه زبان محلی این کشور اسـت کـه معنای آن «سرزمین سوازی ها» اسـت. بـه علاوه، نام قدیمی گیج کننده بود چون خیلی ها آن رابا سوئیس «Switzerland» اشتباه می‌گرفتند.

«آلتو ولتا» به «بورکینافاسو» تغییر یافت

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

بـه مناسبت بیستمین سالگرد استقلال این کشور، نام جمهوری آلتو ولتا «Republic of Alto Volta» بـه بورکینافاسو «Burkina Faso» تغییر یافت کـه کـه در زبان محلی کشور بـه معنای «سرزمین همه ی ي آدمیان» اسـت. این تغییر درسال ۱۹۸۴، با تغییر پرچم و سرود ملی همراه بود. نام قبلی بـه یکی رودهای اصلی این سرزمین اشاره داشت.

«برمه» به «میانمار» تغییر یافت

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

درسال ۱۹۸۹، دولت نظامی حاکم بر این کشور مصمم شد نام آنرا از برمه «Burma» بـه میانمار «Myanmar» تغییر دهد. این اقدام در تلاش برای حفظ نام این کشور در زبان محلی آن کـه میانما بود صورت گرفت. با این حال، هیچکس با این تصمیم موافق نبود. بهمین دلیل در برخی نقاط دنیا کماکان اصرار دارند این کشور آسیایی رابا نام برمه خطاب کنند.

«سیام» به «تایلند» تغییر یافت

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

تغییر نام سیام «Siam» بـه تایلند «Thailand» اخیراً انجام نشده. این اقدام درسال ۱۹۳۹ بـه دست سلطان آن زمان این کشور صورت گرفت. در زبان رسمی این کشور، نام آن Prathet Thai تلفظ می‌شود کـه بـه معنای «کشور مردمان آزاد» اسـت و ادای احترامی اسـت بـه نخستین ساکنان این کشور کـه بـه دنبال آزادی از چین بـه این سرزمین آمدند.

«آفریقای جنوب غربی آلمان» به «نامیبیا» تغییر یافت

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

وقتی کشور آفریقای جنوب غربی کشور آلمان «German South West Africa» استقلال خودرا از کشور آلمان بـه دست آورد، نام آن بـه «نامیبیا» «Namibia» تغییر یافت. این اتفاق درسال ۱۹۹۰ رخ داد. مدتی بعد نام شهرها و نواحی آن هم کـه بـه زبان آلمانی بودند تغییر یافتند. شهروندان اما با این طرح اصلاً موافق نبودند چون تا آن زمان دیگر بـه اسم هاي قدیمی عادت کرده بودند.

«کیپ ورد» به «جمهوری کابو ورد» تغییر یافت

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

یک مورد تغییر نام دیگر کـه اخیراً رخ داده مربوط بـه کشور «کیپ ورد» «Cape Verde» اسـت کـه درسال ۲۰۱۳ صورت گرفت. نام این کشور حالا جمهوری کابو ورد «Republic of Cabo Verde» یا فقط کابو ورد اسـت. کابو ورد همان نامی اسـت کـه دریانوردان پرتغالی هنگام کشف این جزایر درسال ۱۴۴۴ میلادی بر آن گذاشتند.

«ایالت آزاد ایرلند» به «ایرلند» تغییر یافت

معنی نام کشورهای جهان چیست ؟ | 20 تا از عجیب ترین نام کشورها

درسال ۱۹۳۷، ایالت آزاد ایرلند «Irish Free State» با هدف از میان بردن همه ی ي وابستگی هاي خود بـه بریتانیا «کـه بـه مدت ۲ سال با آن در جنگی شدید بود» نام خود رابه ایرلند «Ireland» یا در زبان ایرلندی، Éire تغییر داد.